Dålig andedräkt – Vilka produkter hjälper bäst? 

Det är väldigt vanligt att man drabbas av dålig andedräkt. Vad många inte vet är att det är vanligtvis relativt lätt att behandla.

bli av med dålig andedräkt

Varför får man dålig andedräkt?

I nio av tio fall beror dålig andedräkt på dålig munhygien, vilket man enkelt kan göra något åt. Men för vissa kan dålig andedräkt vara svårare att bli av med, och det kan påverka det sociala livet väldigt mycket. Normalt sätt brukar man förknippa dålig andedräkt med maten vi stoppar i oss, som till exempel stark mat som vitlök. Detta problem brukar dock vara mycket kortvarigt och går över av sig själv. Utöver stark mat är det mycket vanligt att man vaknar på morgonen med dålig andedräkt eller efter att man druckit alkohol. 

Den medicinska benämningen för dålig andedräkt som är konstant är kronisk halitos. Om man misstänker att man lider av detta brukar det första steget vara att försöka ta reda på var som orsaker detta problem. Normalt sett brukar det vara mycket svårt att hitta en förklaring själv, och det kan vara en god idé att besöka en tandläkare eller en tandhygienist. De kan komma med tips hur du kan minimera den dåliga andedräkten och ställa en diagnos. Så vilka är de vanligaste anledningarna till att du får dålig andedräkt? 

Muntorrhet är en vanlig anledning – till exempel om ditt saliv känns segt och tjockt. Muntorrhet påverkar också risken att få hål i tänderna, och då kan det vara fördelaktigt med extra fluor eller speciella produkter som hjälper dig stimulera salivproduktionen. Och en god salivproduktion är viktig för flera funktioner i munnen – bland annat hjälper den oss att tugga, men den ger även ett stärkande skydd för tänderna. En annan anledning till dålig andedräkt är om du har infekterat tandkött. Infekterat tandkött brukar kallas för gingivan – och orsakas normalt sett av bakterier. Oftast läker tandköttsinflammation av sig själv helt utan bestående skada. Bakteriebeläggning är också ett skäl till dålig andedräkt, framförallt om du får det på tungan eller i värsta fall tonsillerna. Även sjukdomar som diabetes eller njursvikt kan resultera i dålig andedräkt. Bakterier på tungan är alltså en vanlig anledning till dålig andedräkt – vissa kan ha en gul eller brun beläggning på tungan, och då är det väldigt troligt att detta påverkar. Ofta kan man rensa bort bakterierna med hjälp av tandtråd eller en tungskrapa. I saliven finns det bakterier, och när dessa bryter ner proteiner så bildas en gas som innehåller svavel och det är dessa föreningar som ger dålig andedräkt. Det är vanlig att kvinnor får sämre andedräkt under graviditeten, vilket beror på hormonförändringar. 

Om det inte skulle räcka med vanlig munhygien för att få bort den dåliga lukten så finns det lite andra alternativ – många provar med vanlig munskölj med zinkföreningar – gärna kombinerat med klorhexidin – detta har dock endast effekt på väldigt kort sikt, och det finns tyvärr ingen statistik som visar att detta fungerar långsiktigt. 

Även tokabsprodukter som cigaretter bidrar till en sämre andedräkt. Det har också visats att sura uppstötningar och kräkningar kan försämra andedräkten märkbart. Tonsillerna, även kallade halsmandlarna, har veck och inbuktningar, där det kan samlas bakterieplack – framförallt när man har en infektion i kroppen kan detta hända. 

Hur kan man förebygga dålig andedräkt?

Oftast räcker det som sagt att behålla en god munhygien och hålla bakterier borta för att slippa dålig andedräkt. Genom att äta och dricka regelbundet, vilket håller salivproduktionen igång, så blir det i princip omöjligt för bakterier att bilda plack på tandytorna. Om du misstänker att du har problem med salivproduktionen så kan det hjälpa att tugga tuggummi och dricka rikligt med vatten mellan måltiderna. Om du har någon sjukdom som påverkar salivproduktionen kan det vara en god idé att ta salivstimulerande medel – men detta måste du höra med din doktor. Ibland är det svårt att veta vilka läkemedel som påverkar salivproduktionen, men det vet som sagt din doktor. Det kan vara så att du behöver professionell hjälp för att bli av med den dåliga andedräkten. 

På tungen har man något som kallas papiller – korta små strån där det kan fastna mat och döda celler som bildar en beläggning. I denna beläggning trivs bakterierna bra och producerar illaluktande ämnen. 

Dålig andedräkt kan också komma från näsan. Om näsans slemhinnor är torra till exempel så finns stor risk för dålig lukt. 

Checklista för att undvika dålig andedräkt

  • Borsta tänderna noggrant varje morgon och varje kväll
  • Använd tandtråd och tungskrapa dagligen för att få bort beläggningar
  • Undvik muntorrhet
  • Drick mycket vätska
  • Ät regelbundna måltider med mat som behöver tuggas ordentligt
  • Tugga tuggummi utan socker
  • Skölj munnen med munsköljmedel varje dag

Hur mycket påverkar maten dålig andedräkt?

Det är mycket sällsynt att det du äter skulle ha långsiktig påverkan på din andedräkt. Vissa kryddor, starka ostar och framförallt vitlök kan ge dålig andedräkt i många timmar efter man ätit det. Men till vitlökens försvar så beror inte den dåliga andedräkten på bakterier, utan på att vissa ämnen i vitlöken går rakt ut i blodet och sen kommer ut via lungorna. Hos små barn kan maten till större del påverka andedräkten, och detta beror bland annat på att de får i sig mycket mjölk som innehåller mycket svavelhaltiga proteiner. 

Vad finns det för behandlingar? 

Det kan vara väldigt svårt att skrapa bort beläggningar – framförallt de som sitter längst bak på tungan, där de oftast är tjockast – då kan det vara en god idé att besöka dina tandläkare eller tandhygienist för att få hjälp med detta. Om beläggningar dessutom legat orörd länge kan den ha packats och bildat en hård kaka som du inte kan få bort själv. Ibland kan det krävas att du går på flera behandlingar – till exempel om du har hål i tänderna eller någon tandlossningssjukdom. Om du känner att den dåliga andedräkten påverkar hur du mår så är det viktigt att ta kontakt med en tandläkare för att påbörja en behandling. Det kan räcka med en enda behandling för att du ska bli av med den oro du har. Det kan också vara så att andedräkten inte är så dålig som du tror – detta kallas för halitofobi.